Dönüm Noktaları

08.07.2016 - blog Doktor Bun ilk yazısıyla yola çıktı
 08.07.2017 - blog Doktor Bun artık 1 yaşında.
 26.07.2017 - blog Doktor Bun'da 50. yazı yayınlandı
• 10.02.2018 - blog Doktor Bun 100.000 görüntülenmeye ulaştı.
18.07.2018blog Doktor Bun 200.000 görüntülenmeye ulaştı.