Yeşil Alan Muayenesi Nedir? Yeşil Alan Hastalıkları Nelerdir?

Acil servislere başvuran her 4 hastadan 3’ünün durumunun acil olmaması nedeniyle 2012 yılında yeni bir düzenleme yapıldı ve hastaların aciliyetlerine göre sınıflandırma yapıldı. Bu sınıflandırmalardan biri de yeşil alan muayenesi olarak belirlendi.

Yapılan düzenleme ile tüm hastaneler yeşil – sarı ve kırmızı alan uygulamasına geçti. Bu uygulama ile hastalıkların önceliğine göre triaj yapılmakta ve ilgili alana gönderilmektedirler.

Yeşil alan nedir? Yeşil alan muayenesi nedir? Yeşil alanda bakılan hastalıklar nelerdir? Yeşil alanı açtırmak

Yeşil Alan Muayenesi Nedir?

Acil servislerin alanlara ayrılması uygulaması ülkemizde 2012 yılının şubat ayında yürürlüğe girmiştir. Bu amaçla üç adet alan belirlenmiştir. Bunlar:

 •  Yeşil alan 
 •  Sarı alan 
 •  Kırmızı alan 

Acil servislere başvuran tüm hastalar, ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilmekte ve buna göre işlem yapılmaktadır. Yapılan işlemler esnasında hastaların bir bölümünün acil olmadığı anlaşılabiliyor.

Acil servise başvuran hastaların Hekim tarafından muayenesi yapıldıktan sonra, mevcut sağlık probleminin acil tanımına girmediği anlaşılabilmektedir.

Bu durumdaki hastalar için “yeşil alan muayenesi” kodlaması yapılmaktadır. Bu hastalar ayaktan tedavi olan ve kısa sürede taburcu edilen hastalıklardır.

Acil servisteki muayene alanları ve özellikleri şunlardır:

Yeşil alanHafif yaralanmalar, ayaktan tedavi edilen hastalıklar veya Hekim muayenesi gerekli olsa da uzun bir süre bekleyebilecek  hastalara müdahale edilen alandır.

Yeşil alan hastalıklarının özellikleri:

 • Subakut veya kronik
 • Hayatı tehdit etmeyen
 • Ekstremiteleri tehdit etmeyen
 • Morbiditeden korunmak için 24 saat içinde değerlendirme ve yaklaşım gerektirmeyen
 • Basit hastalık ve yaralanmalar
Sarı alanGeciktirilebilecek acil durumları ifade eder. Kalıcı bir hasar oluşturabilecek ancak Doktor muayenesini bekleyebilecek hastalara müdahale edilen alandır.

Sarı alan hastalıklarının özellikleri:

 • Akut
 • Hayatı tehdit etme potansiyeli olabilen
 • Ekstremiteleri tehdit edebilecek
 • Morbidite veya mortaliteden korunmak için birkaç saat içinde muayene ve tedavi gerektiren yakınmalar
 • Orta seviye hastalık ve yaralanmalar
Kırmızı alanAciliyeti yüksek olan durumları ifade eder. Ağır yaralanmalar veya acil müdahale gerektiren hastalıkların tedavileri bu alanda gerçekleştirilir.

Kırmızı alan hastalıklarının özellikleri:

 • Akut
 • Hayatı tehdit eden
 • Ekstremiteleri tehdit eden
 • Mortalite ve morbiditeden korunmak için acil değerlendirme ve tedavi gerektiren
 • Ciddi seviyedeki hastalıklar ve yaralanmalar

Yeşil alan, ayaktan başvuran ve aciliyeti olmayan hastalıkların değerlendirildiği ve tedavisinin yapıldığı acil bölümüdür.

Yeşil alan için şu tanımı yapmak daha doğru olacaktır; acil olmayan ancak acil servise başvuran hastaların tedavi edildiği alandır.

Unutulmaması gereken nokta, acil servisin acil hastalıklar için olduğudur. İşinizin acil olması veya hızlı tedavi olmak istemeniz acil servise başvurmanızı haklı kılmaz.

Yeşil alan hastalıkları, polikliniklerde ve aile hekimliklerinde tedavi edilmesi gereken hastaları barındırmaktadır. Bu hastaların çok büyük bir bölümünün acil bir şikayeti yoktur.

Yeşil Alan Olarak Değerlendirilen Vakalar

Yeşil alan hastalarının başlıca özellikleri:

 • Ayaktan başvuran hastalardır.
 • Genel durumları stabildir.
 • Ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit seviyede sağlık sorunları vardır.
 • Akut (ani başlangıçlı) bir hastalık değildir.
 • Hastanın hayatını kısa vadede tehdit etmez.
 • 24 saat içinde değerlendirme yapılması yeterlidir.

Yeşil alan muayenesi olarak değerlendirilen hastalıklar için bazı örnekler şunlardır:

 • Döküntüler
 • Hafif baş ağrıları
 • Burkulmalar
 • Soğuk algınlığı
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Vajinal akıntı
 • Yara bakımı
 • Enjeksiyonlar
 • Sütür alımı
 • Kronik eklem ağrıları
 • Böcek ısırıkları (anaflaksi oluşturmayan)
 • Minör kulak ağrısı
 • Minör yaralanmalar

Dikiş gerektirmeyen basit kesiler, basit yaralar ve sıyrıklar, aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküleri, hafif derecedeki her türlü ağrı, genel durumu iyi psikiyatrik hastalar yeşil alan muayenesi ile değerlendirilirler.

Yeşil Alanda Değerlendirilmeyecek Vakalar

Sağlık Bakanlığın 2012 yılında yayınladığı sağlık uygulama tebliğinde, yeşil alanda değerlendirilmeyecek vakaların sınırını çizmiştir.

Yeşil alanda değerlendirilmeyecek vakalar şunlardır:

 • Travma vakaları
 • Acil servise başvurduktan sonra hastaneye yatışı yapılan hastalar
 • Müşahade alanına alınarak gözlenen hastalar
 • Tıbbi müdahale gerektiren vakalar
 • Başka bir sağlık kuruluşuna sevkedilen hastalar
 • Başka bir sağlık kuruluşundan sevkli olarak gelen vakalar

Sağlık bakanlığının 2012 yılında yayınladığı “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” adlı genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.


 #  Triaj ve yeşil alan uygulaması işe yarıyor mu? 

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 2013 ve 2014 yılında yaptığı açıklamalara göre, hastalıkların önceliklerine göre alanlara ayrılması ile acil servise başvuru sayısında ciddi oranda azalma yaşanmıştır. Yine de yeşil alan hastası olduğu halde acil servise başvuran birçok hasta bulunmaktadır.

 #  Yeşil alan hastaları aslında nerelere başvurmalıdır? 

Acil servisler, acil müdahale gerektiren hastalıklar içindir. Bir örnek verecek olursam; acil servislerin kurulma amacı kalp krizi gibi hastalıklarla acil müdahale etmektir, üst solunum yolları hastalıklarını tedavi etmek için kurulmamıştır.

Yeşil alanda değerlendirilecek bir hastalığınız varsa başvuracağınız asıl yerler şunlar olmalıdır:

 • İlgili bölümün polikliniği
 • Aile hekimliği

Acil servise başvuran hastaların %70-80’i yeşil alanda değerlendirilebilecek hastalardır. Bu hastalar nedeniyle acil sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yapılamamaktadır.

Yeşil alan muayenesinde değerlendirilebilecek bir hastalığınız varsa, aile hekiminize başvurmanız en doğru yaklaşım olacaktır. Gerekli hallerde aile hekiminiz sizleri polikliniklere sevkedecektir.

 #  Yeşil alan muayenesinde bekleme süresi ne kadardır? 

Yeşil alan muayenesi, acil tedavi gerektirmeyen hastalıkların değerlendirildiği acil bölümüdür. Bu bölüm için direkt olarak bir bekleme süresi belirlenmemiştir.

Sarı alanda veya kırmızı acil öncelikli hastalar olabilir ve Hekiminiz bu alandaki hastalara müdahale ediyor olabilir. Bu nedenle yeşil alan muayeneniz için bir süre beklemeniz gerekebilir. Acil serviste oldukça acil hastalar olabileceğini unutmayınız.

 #  Doktorun yeşil alanı açması ne demek? 

Acil servise çok fazla hasta gelmeye başladığında, acil servis Hekimleri kendi aralarında karar vererek çeşitli düzenlemeler yapabilir. Bu düzen değişikliklerinden biri de yeşil alanı açmaktır.

Doktorunuz yeşil alanı açtırarak, ayaktan başvuran ve acil sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olan hastaları muayene edecektir. Bu hastalar ayaktan gelen hastalardır ve ayaktan tedavi edilmektedir.


Bu yazıda yeşil alan muayenesi nedir sorusuna kapsamlı bir yanıt vermeye çalıştım. Benzer konuları işlediğim şu yazılarımı da okuyabilirsiniz:

 • Triaj nedir? Acil serviste triajın önemi nedir?
 • Sarı alan muayenesi nedir? Sarı alan hastalıkları nelerdir?
 • Kırmızı alan muayenesi nedir? Kırmızı alan hastalıkları nelerdir?

Acil serviste daha etkin bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için hastaların bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Bu yazıyı sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişinin bilgilenmesini sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir