2020 İlkbahar TUS Detaylı Kontenjan Analizi | 2020 Şubat TUS’u

2020 İlkbahar Tıpta Uzmanlık Sınavı 23 şubat tarihinde uygulandı ve ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere göre 20 Mart 2020 tarihinde sınav sonuçları açıklanacak.

Şubat 2020 TUS’undan birkaç ay önce ÖSYM tarafından kontenjan bilgileri paylaşıldı. Yapılan bu paylaşım sonrasında pek çok uzmanlık bölümünde büyük kontenjan artışlarının olduğu görüldü.

Ancak bu sınavda şöyle bir fark var; kontenjan artışları Dahiliye, Pediatri veya Aile Hekimliği uzmanlık alanlarından ziyade “Dermatoloji, Radyoloji, Plastik Cerrahi gibi” uzmanlık alanlarında olacak.

Bu durum yerleştirme sıralamalarında büyük değişikliklere neden olabilir. Çünkü kontenjan artışları tepeden (en yüksek ortalamalı uzmanlık bölümlerinden) başlıyor. Bu nedenle orta sıralarda bulunan bir kişi beklediğinden daha iyi bir uzmanlığa veya aynı uzmanlığın daha iyi bir kontenjanına yerleşebilir.

2020 Şubat TUS kontenjan analizi / İlkbahar 2020 tus analiz

Bu yazıda da 2020 İlkbahar TUS’unun kontenjan değişimlerini analiz edeceğim. Kontenjan verilerini önceki iki sınavın verileri ile (2019-Şubat ve 2019-Eylül) karşılaştıracağım.

Şimdiden belirteyim; bu yazı fazlasıyla uzun olabilir, boş vaktinizde gerekli özeni göstererek okumaya çalışınız.

Analizi ilk olarak genel kontenjan bazında yapacağım. Daha sonra, önceki sınav verilerine göre en yüksek ortalamalı bölümden başlayarak en alt bölüme sıralayacak şekilde ilerleyeceğiz.

Bu sayede hedeflediğiniz uzmanlık dalından daha yüksek ortalamaya sahip bölümlerdeki kontenjan artışlarını görebileceksiniz. Daha fazla uzatmadan yazıya başlayalım.

2020 Şubat TUS | Genel Kontenjan Analizi

Kontenjan analizinin ilk aşamasında toplam kontenjan sayısındaki değişimi irdeleyeceğiz. Son 3 TUS’una ait toplam kontenjan sayısı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)5.462
2019 Sonbahar (2019 Eylül)5.449
2020 İlkbahar (2020 Şubat)6.153

Bu veriyi incelediğimizde, 2019 yılındaki sınavlarda benzer sayıda kontenjanın olduğunu görüyoruz. 2020 Şubat TUS’unda ise son sınava göre 704 kontenjan artışıyla toplamda %12.9’luk bir artış olduğunu görüyoruz.


Şimdi de YÖK kontenjan sayılarındaki değişime bakalım:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)2.751
2019 Sonbahar (2019 Eylül)2.480
2020 İlkbahar (2020 Şubat)2.829

Son yıllarda YÖK kontenjanlarının yerine EAH ve SBA kadrolarının arttırıldığını biliyoruz. 2019 yılında ilk sınava göre ikinci sınavda kontenjan sayısında 271 kişi azaltılmış.

2020 Şubat sınavında ise YÖK kontenjanında bile önceki sınava göre belirgin artış var. Bir önceki sınava göre YÖK kontenjanında %14.1’lik bir artış yaşanmış. Toplam kontenjan 349 kişi artmış.


Şimdi de EAH kontenjanındaki değişime bakalım:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)1.522
2019 Sonbahar (2019 Eylül)1.764
2020 İlkbahar (2020 Şubat)2.157

EAH kadrolarındaki artış devam ediyor. Özellikle bu sınavda belirgin bir artış yaşanmış. Toplam kontenjan 393 kişi artmış.  Bir önceki sınava göre artış yüzdesi %22.3‘dür. Oldukça iyi.


Son olarak  SBA kadrolarındaki değişime göz atalım:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)1.056
2019 Sonbahar (2019 Eylül)1.076
2020 İlkbahar (2020 Şubat)1.030

Bu veriler ışığında SBA kadrolarında bir değişiklik olmadığını, hatta az da olsa bir azalma meydana geldiğini görüyoruz.


Yukarıdaki veriler ışığında genel kontenjan açısından şu sonuçlara ulaşabiliriz:

 • 2020 Şubat TUS kontenjanları bir önceki sınava göre 704 kişi artmış.
 • Bu artışın tamamı EAH ve YÖK kadrolarında gerçekleşmiş.
 • YÖK kadrolarında 349 kişilik bir artış gerçekleşmiş.
 • EAH kadrolarında 393 kişilik bir atış gerçekleşmiş.
 • SBA kadrolarında ise 46 kişilik bir azalma olmuş.

Bu veriler ışığında 2020 İlkbahar TUS’unda nitelikli kontenjan artışının olduğunu görüyoruz. Bu aşamadan sonra önemli olan hangi bölümlerde kontenjan artışı olduğunu gözlemlemek.

2020 Şubat TUS | Bölümlere Göre Kontenjan Analizi

Kontenjan analizinin en önemli basamağına geçiş yapıyoruz. Yazımızın bu bölümünde, önceki sınavlarla karşılaştırma yapacağız. Bölümleri ise genel ortalaması en yüksek olandan en düşük olana doğru  sıralayacağız.

Bu sayede tercih etmek istediğiniz bölümlerden önceki bölümlerin artışlarını hesaplamalı ve tercihlerinizi buna göre belirlemelisiniz.

Genel ortalaması en yüksek olan bölümden başlamak üzere, bölümlere göre kontenjan değişiklikleri şu şekildedir:

 #  Deri ve Zührevi Hastalıklar 

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)52
2019 Sonbahar (2019 Eylül)52
2020 İlkbahar (2020 Şubat)85

En yüksek ortalamaya sahip uzmanlık bölümünde inanılmaz bir artış görülüyor. Son yıllarda hiç bu düzeyde bir artış gerçekleşmemiştir.

Dermatolojinin kontenjanları 33 kişi artmış. Artış yüzdesi %63.5. Devasa bir artış yüzdesi.

 #  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)48
2019 Sonbahar (2019 Eylül)47
2020 İlkbahar (2020 Şubat)69

Plastik cerrahi bölümünde 22 kişilik bir kontenjan artışı görülüyor. Artış yüzdesi %46.8.

 #  Radyoloji 

Radyoloji uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)105
2019 Sonbahar (2019 Eylül)106
2020 İlkbahar (2020 Şubat)127

Radyoloji kontenjanları 21 kişi artmış. Artış yüzdesi %19.8.


Şimdi bu noktada araya girerek küçük bir değerlendirme yapmak gerekiyor. TOP 3 dediğimiz Dermatoloji, Plastik ve Radyoloji kontenjanlarında toplamda 76 kişilik bir artış yaşanmış.

Önceki sınavda bu üç bölüme ait 205 kişilik kontenjan 281 kişiye ulaşmış. Toplamda %37’lik bir artış var.

Top 3 bölümden birine girmek için ilk 250 kişiden biri olmak gerekirken, şubat sınavından ilk 350 kişiden biri olmak yeterli olacaktır.

Sadece bu veri bile 2020 Şubat TUS kontenjanlarının pozitif değişikliklerini yansıtmak için yeterli. Devam edelim.


 #  Göz Hastalıkları 

Göz hastalıkları uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)92
2019 Sonbahar (2019 Eylül)95
2020 İlkbahar (2020 Şubat)128

En yüksek cerrahi bölümlerden biri olan Göz Hastalıklarında 33 kişilik kontenjan artışı görülüyor. Artış yüzdesi %34.7

 #  Radyasyon Onkolojisi 

Radyasyon Onkolojisi uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)15
2019 Sonbahar (2019 Eylül)16
2020 İlkbahar (2020 Şubat)30

İnanılmaz bir artış Radyasyon Onkolojisinde görülüyor. Kontenjanlar 14 kişi artmış, artış yüzdesi %87.5

 #  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)79
2019 Sonbahar (2019 Eylül)76
2020 İlkbahar (2020 Şubat)98

FTR’de 22 kişilik bir kontenjan artışı görülüyor. Artış yüzdesi %28.9’dur.

 #  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)78
2019 Sonbahar (2019 Eylül)80
2020 İlkbahar (2020 Şubat)104

Son yılların popüler bölümlerinden olan Çocuk Psikiyatisinde 24 kişilik bir artış görülüyor. Artış yüzdesi %30.

 #  Nükleer Tıp 

Nükleer Tıp uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)23
2019 Sonbahar (2019 Eylül)22
2020 İlkbahar (2020 Şubat)29

Nükleer Tıp kontenjanlarında 7 kişilik bir artış görülüyor. Artış yüzdesi %31.8’dir.

 #  Tıbbi Genetik 

Tıbbi Genetik uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)17
2019 Sonbahar (2019 Eylül)17
2020 İlkbahar (2020 Şubat)24

Tıbbi Genetik kontenjanlarında 7 kişilik bir artış mevcut. Artış yüzdesi %41.2’dir.

 #  Spor Hekimliği 

Spor Hekimliği uzmanlık bölümünün son sınavlardaki kontenjan dağılımı şu şekildedir:

2019 İlkbahar (2019 Şubat)5
2019 Sonbahar (2019 Eylül)6
2020 İlkbahar (2020 Şubat)7

Spor Hekimliği alanında az da olsa bir artış gerçekleşmiş. Artış yüzdesi %16.6‘dır.


İkinci bir değerlendirmeyi bu noktada yapmak gerekiyor. Yerleştirme ortalaması en yüksek olan ilk 10 bölümde:

 • 2019 Sonbahar TUS’unda TOP 10 bölümlerin toplam kontenjanı 517 kişiydi.
 • 2020 İlkbahar TUS’unda TOP 10 bölümlerin toplam kontenjanı 701 kişiye ulaşmış durumda.
 • En yüksek 10 bölümde toplamda %35.5’lik bir kontenjan artışı yaşanacak.

Bu durum 2020 Şubat TUS’unda sıralamaların büyük değişikliğe uğrayacağını haber veriyor.

Yazımızın devamında tablo kullanmayacağız. Yukarıdan aşağıya olmak üzere sayısal verileri sunmaya devam edelim.


 #  Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları 

KBB kontenjanları 78 kişiden 101 kişiye yükselmiş. 23 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 29.5’dir.

 #  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Psikiyatri kontenjanları 146 kişiyken, bu sınavda da 146 kişilik kontenjan sayısını koruyacak. Artış olmayan ilk bölüm.

 #  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Enfeksiyon Hastalıkları kontenjanları 63 kişiyken, bu sınavda da 63 kişilik kontenjan sayısını koruyacak.

 #  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 

Tıbbi Ekoloji kontenjanları geçen sınavda 0 kişilik kadroya sahipken bu sınavda da 0 kişi alacak.

 #  Ortopedi ve Travmatoloji 

Ortopedi kontenjanları 142 kişiden 164 kişiye yükselmiş. 22 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 15.5’dir.

 #  Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 

Sualtı Hekimliği kontenjanları 7 kişiden 4 kişiye düşmüş. 3 kişilik kontenjan azalışı mevcut. Kontenjanların azaldığı ilk bölüm.

 #  Nöroloji 

Nöroloji kontenjanları 81 kişiden 90 kişiye yükselmiş. 9 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 11.1’dir.

 #  Kardiyoloji 

Kardiyoloji kontenjanları 82 kişiden 101 kişiye yükselmiş. 19 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 23.17’dir.

 #  Tıbbi Patoloji 

Patoloji kontenjanları 72 kişiden 71 kişiye düşmüş. 1 kişilik kontenjan azalışı mevcut.

 #  Anestezi ve Reanimasyon 

Anestezi kontenjanları 278 kişiden 311 kişiye yükselmiş. 33 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 11.8’dir.

 #  Üroloji 

Üroloji kontenjanları 76 kişiden 85 kişiye yükselmiş. 9 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 11.8’dir.

 #  Adli Tıp 

Adli Tıp kontenjanları 91 kişiden 98 kişiye yükselmiş. 7 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 7.7’dir.

 #  Dahiliye (İç Hastalıkları) 

Dahiliye kontenjanları 701 kişiden 777 kişiye yükselmiş. 76 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 10.8’dir.

 #  Göğüs Hastalıkları 

Göğüs Hastalıkları kontenjanları 83 kişiden 89 kişiye yükselmiş. 6 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 7.2’dir.

 #  Halk Sağlığı 

KBB kontenjanları 91 kişiden 82 kişiye düşmüş. 9 kişilik kontenjan azalışı mevcut.

 #  Aile Hekimliği 

Aile Hekimliği kontenjanları 572 kişiden 611 kişiye yükselmiş. 39 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 6.8’dir.

 #  Genel Cerrahi 

Genel Cerrahi kontenjanları 220 kişiden 253 kişiye yükselmiş. 33 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 15’dir.

 #  Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Beyin Cerrahisi kontenjanları 115 kişiden 125 kişiye yükselmiş. 10 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 8.6’dir.

 #  Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 

Pediatri kontenjanları 688 kişiden 751 kişiye yükselmiş. 63 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 9.15’dir.

 #  Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Kadın Doğum kontenjanları 469 kişiden 586 kişiye yükselmiş. 117 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 24.9’dir.

 #  Kalp ve Damar Cerrahisi 

Kalp Damar kontenjanları 76 kişiden 87 kişiye yükselmiş. 11 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 14.4’dir.

 #  Acil Tıp 

Acil Tıp kontenjanları 487 kişiden 510 kişiye yükselmiş. 23 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 4.72’dir.

 #  Çocuk Cerrahisi 

Çocuk cerrahisi kontenjanları 66 kişiden 69 kişiye yükselmiş. 3 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 4.5’dir.

 #  Göğüs Cerrahisi 

Göğüs Cerrahisi kontenjanları 61 kişiden 68 kişiye yükselmiş. 7 kişilik kontenjan artışı mevcut. Artış yüzdesi 11.47’dir.

2020 İlkbahar TUS | Son Değerlendirme

Bu yazıyı baştan sona gözden geçirirseniz ilk farkedeceğiniz şey; kontenjan artışları büyük oranda en yüksek bölümlerde meydana gelmiş. Bu durum son 10 yıldır belki de ilk defa gerçekleşiyor.

Dahiliye, Pediatri, Kadın Doğum, Aile Hekimliği ve Genel Cerrahi kontenjanlarındaki artış bu sınavda da devam ediyor.

2020 Şubat TUS’unda tercih vermeden önce, tercih vereceğiniz bölümden daha yüksek olan diğer bölümlerdeki kontenjan artışlarını mutlaka dikkate almalısınız. Bu sayede:

 • Tercih edeceğiniz bölümden daha yüksek bir uzmanlık bölümüne yerleşebilirsiniz.
 • Tercih edeceğiniz bölümde daha iyi bir hastaneye yerleşebilirsiniz.

Burada paylaştığım sayısal verileri tercihleriniz esnasında dikkate almalısınız. Daha sağlıklı bir tercih dönemi için TUS tercih simülasyonu içeren KonsApp uygulamasını indirmeli ve tercihlerinizi bu sistem üzerinden kontrol etmelisiniz.

Bu yazıyı 2020 Şubat TUS’unda tercih verecek arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayınız. İsteğinize ulaşabildiğiniz bir tercih dönemi dilerim.

2 Comments

 1. M.Esra Yorum Ekle

  Değerli Doktor Bun, umarım bunca emeğinizin karşılığını alıyorsunuzdur. Bu analizin arka planındaki emek için size çok teşekkür ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir