Tıp Fakültesinde Stajlar – Pediatri Stajı

Pediatri stajı, Tıp eğitiminin en önemli ve en zor stajlarından biridir. Tıp Fakültesi öğrencisine hayatı sorgulatacak kadar zor, ders çalışmaktan bitap düşürecek kadar yoğundur. Diğer taraftan, mini minnacık bedenleri görüp muayene ederek hayat bulabileceğiniz bir bölümdür.

Bildiğiniz üzere Pediatri, çocuk ve ergenlerin sağlığıyla ilgilenen Tıp bölümüdür. Yeni doğmuş bir bebekten tutun da 18 yaşına kadar olan bütün çocuklarla ilgilenir. Bu yazıda; Pediatri stajından, nasıl çalışılması gerektiğinden, bu staj için yapılması gerekenlerden ve diğer pek çok detaydan bahsetmeye çalışacağım.

pediatri-staji-pediatri-stajina-nasil-calisilir.jpg

Pediatri Bölümü ve Yandalları

Pediatri, dilimizde çocuk sağlığı ve hastalıkları olarak bilinen bölümdür. İlgilendiği yaş grubu 0-18 yaş grubu arasındaki tüm çocuklardır. Çocukların hastalıklarını tedavi etmek, sağlıklarını korumak ve sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla vardır.

Pediatri bölümünün pek çok yandalı bulunmaktadır. Bu yandallar şunlardır;

• Çocuk Acil

• Çocuk Endokrinolojisi

• Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

• Çocuk Gastroenterolojisi

• Çocuk Genetik Hastalıkları

• Çocuk Göğüs Hastalıkları

• Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

• Çocuk İmmünolojisi ve Alerji hastalıkları

• Çocuk Kardiyolojisi

• Çocuk Metabolizma Hastalıkları

• Çocuk Nefrolojisi

• Çocuk Nörolojisi

• Çocuk Romatolojisi

• Çocuk Yoğun Bakımı

Neonatoloji

Gelişimsel Pediatri

Pediatri uzmanlığı 4 yıldır. Tüm bu yandallarda çalışılır ve eğitim alınır. Tamı tamına 16 adet yandalı bulunan devasa bir bölümdür Pediatri. Stajyerliği, internliği, asistanlığı ve uzmanlığı ayrı ayrı zordur.

Pediatri Stajı

Kısa bir girişten sonra asıl konumuz olan Pediatri stajına geri dönelim. Tıp Fakültesi stajları arasındaki en uzun süreli staj birçok fakültede Pediatridir. Büyük çoğunlukla 9-10 hafta kadar Pediatri eğitimi alırsınız.

Bu süre 2 aydan biraz daha fazladır. Herhangi bir komiteden veya stajdan çok daha uzundur. Diğer tüm bölümlerden farklıdır çünkü diğer bölümlerin ilgi alanına girecek hastalarla ilgilenmez.

Pediatrinin alanı 0-18 yaş arasındaki tüm çocuklardır. Aşılamalarından kilo alımına, büyüme gelişme değerlerinden hastalıklarına kadar bütün özellikleriyle ilgilenir.

Yazının başında Pediatri bölümüne ait yandalları tablo olarak yazdım. Pediatri bölümüne ait 16 adet yandal bulunmaktadır. Pediatri stajı esnasında tüm bu yandallara ait eğitimleri alacaksınız.

Pediatri stajına başladığınızda size ilk olarak söylenen söz şu olacak; bebekler ve çocuklar bir insan prototipi değildir, erişkin birey olarak değerlendirilemez.

Bu sözün söylenmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bebek ve çocuklar sürekli gelişen canlılardır, bu yüzden normal değerler onlar için geçerli değildir. Laboratuvar değerleri ve pek çok yaklaşım yaş gruplarına göre ayarlanmaktadır.

Bebekler ve çocuklar birçok özelliği ile erişkinlerden farklıdır. Bu yüzden Pediatriye ait iç disiplinler diğer bölümlere göre daha farklıdır. Erişkinlerde bulunan birçok anadal Pediatride yandaldır.

Pediatri stajı döneminde öğrencileri en çok zorlayacak durum, ders yükünün fazla olmasıdır. Hem teorik dersler hem de pratik dersler çok fazladır. Bunca dersten sonra ortaya çıkan ders notu sayısı çok fazla olmaktadır.

Yüzlerce sayfa ders notu, eski bilgilerden çok daha farklı bilgiler ve yaklaşımlar, koca bir bölüm ve zor hocalar nedeniyle ortaya çok zor bir staj çıkmaktadır.

Dahiliye stajı, birçok Tıp Fakültesinin en zor stajıdır. Bazı fakültelerde ise Pediatri stajı daha zordur. Eğitim aldığım Tıp Fakültesinde Pediatri stajı en zor stajdı. Stajyerlik dönemimde en çok zorlandığım birkaç stajdan biriydi.

Devasa ders yükü nedeniyle gireceğiniz teorik sınav ve hasta başı sınavınız çok daha zor olacaktır. Sözlü sınavı ise gireceğiniz en zor sözlülerden biri olacak muhtemelen.

Sözlü sınavına Pediatrinin farklı bölümlerinden hocalar girecek. Bu yüzden tüm yandallara ait bilginiz bulunmalı. Herhangi bir yerden herhangi zorlukta bir soru gelebilir.

Pediatri Stajına Nasıl Çalışılır?

Tıp Fakültesinde stajlar adlı kategoride her bir staj hakkında yazılar yazdım. Her bir stajın içerisinde nasıl çalışılır bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler genellikle birbirine benzemektedir. Ancak Pediatri stajı için söyleyeceğim şeyler biraz daha farklı olacak. Pediatri sınavına çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:

 #  Pediatriye ait bilgileri sadece bu staj esnasında alabileceksiniz. Başka bir bölümde benzer hastalıkları işlemeyeceksiniz. Hastalıkların adı aynı olsa da çocuklarda görülen şekli farklı olacaktır. Bu yüzden ilk yapmanız gereken şey; Pediatrinin içeriğinin sadece bu bölüme ait olduğunu bilmek olacak.

 #  Pediatri stajı en uzun ve en çok ders notuna sahip stajdır. Bu yüzden, son haftalarda çalışarak geçebileceğiniz bir staj olmayacaktır. Önemli olan stajı geçmek değil, öğrenebilmektir. Staja erkenden çalışmaya başlayın ve düzenli olarak devam edin.

 #  Okuduğunuz fakültede hasta başı sınavı var mı? Eğer varsa, işiniz biraz daha zor demektir. Pediatri muayeneleri daha kapsamlı ve daha zordur. Çocukları muayene etmek başlı başına bir zorluktur. Staj esnasında olan pratik derslerinize gereken özeni gösterin ve hasta başı sınavından önce birçok defa muayene tekrarı yapın.

 #  Teorik sınava çalışırken detaylarda boğulmayın. Tıp eğitimi esnasında görülen stajlardan en fazla ders yüküne sahip olanı Pediatridir. Pediatriye ait detay düzeyi çok yüksektir. Siz asistan değil stajyersiniz. En önemli konular üzerine daha fazla efor harcayın, çok fazla detayda boğulmayın.

 #  Sözlü sınav başlı başına bir problemdir. Pediatri sözlüsüne çalışmadan önce planlama yapmalısınız. En önemli konuları başa alın ve onlarla daha fazla vakit geçirin. Febril konvülziyon, çocuk aşıları, menenjit, yenidoğan sarılığı, siyanotik kalp hastalıkları gibi önemli hastalıkların üzerinde durmalısınız.

 #  Sözlü sınavına en az birkaç hafta varken, daha önce sorulmuş sözlü sorularına bakın. Soruların birbirini tekrarladığını göreceksiniz. Hangi ders notunun daha çok sorulduğunu, ders notunun önemli yerlerini öğrenebileceksiniz.

 #  Çalışın. Pediatriyi pediatri stajı içerisinde öğrenebilirsiniz. Hekimlik hayatınızda karşılaşacağınız birçok çocuk hasta olacak. Çocuk hastaları, sadece bu stajda öğreneceğiniz bilgilerle tedavi edebilirsiniz. Çocuk hastayı erişkin hasta gibi tedavi edemezsiniz.

Pediatri Stajı İçin Bazı Tavsiyeler

Kendi stajım esnasında edindiğim ve bu yazıyı yazmadan önce araştırdığım konular ekseninde sizlere bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bunlarda bazıları gerçekten işinize yarayacaktır. Pediatri stajı için sizlere verebileceğim tavsiyeler şunlardır:

 #  Yenidoğan muayenesini öğrenin. Yenidoğan muayenesi çocuk muayenesinden çok daha farklıdır. Yenidoğanlar konuşamaz ve çok fazla hareket edemez. Sadece ağlayabilirler. Yenidoğan muayenesini öğrenmezseniz ilerideki Hekimlik hayatınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çocuk hastalıkları zordur, yenidoğan çok daha zordur.

 #  Çocuk muayenelerini öğrenin ve onlarca kez uygulayın. Çocuklar erişkin hasta gibi değildir. Karnını aç denince karnını açmaz. Ağzını hiç açmaz. Çocukları muayene etmeyi öğrenmelisiniz. Onların dilinden anlamayı ve ikna etmeyi bilmelisiniz. Çocuk muayenesi farklıdır ve zordur. Bu konuda tecrübe edinin.

 #  Çocuklara ait acilleri öğrenin. Her staja geçtiğinizde öncelikle o stajın acilini öğrenin. Acil müdahalesini yapamadığınız hasta ölür. Diğer hastalıklar ise hemen öldürmez. Siz ilk olarak acilleri öğrenin. Febril konvülziyon diğer pek çok nottan daha önemlidir.

 #  Yenidoğan yoğun bakımı ve çocuk yoğun bakımına sık sık gidin. Bu servislerde yatan hastaların dosyaları daha kalın ve içeriği daha doludur. Dosyaları okuyun, neler yapılmış ve neler yapılıyor gibi sorulara yanıt bulmaya çalışın.

 #  Çocuk acil servisinde bulunun. Gelen hasta popülasyonunu görün. Büyük çoğunlukla; ateş, karın ağrısı, boğaz ağrısı gibi şikayetlerle gelen çocuklar göreceksiniz. Neler yapıldığını anlamaya çalışın. En kötü sekreterlik yapın asistan ve internlere.

 #  Vizitlere katılın ve gereken önemi verin. Pediatri hocaları çocuklar ile ilgilenmeyi bilirler. Bu yüzden diğer pek çok bölüme göre sizlerle daha fazla ilgilenirler. Sözleri daha anlaşılırdır. Bu ilgi ve alakayı kaçırmayın.

 #  Hasta hazırlayın. Sadece kendi hastalarınızı değil, diğer arkadaşlarınızın hastalarını da takip edin.

 #  Ders çalışın. Erkenden başlayın ki rahat edebilesiniz. Pediatri çok büyük ders yükü içerir. Sınavı zordur. Çalışan öğrencinin geçmesi zor değildir.

 #  Çocukları sevin, onlarla ilgilenin ve dillerinden anlamaya çalışın.

 #  Pediatri zordur. İçinde olduğunuz dönemde çok zorlanabilirsiniz. İleride hatırlayacağınız birkaç stajdan biri olacak. Bunları kendi tecrübelerime dayanarak rahatlıkla söyleyebilirim. Hatırladığınızda, zorluğundan ziyade mini minnacık bebekleri hatırlayacaksınız. Daha fazla efor sarfedin, daha fazla anı biriktirin.

Pediatri stajı hakkında oldukça kapsamlı bir yazı hazırladığımı düşünüyorum. Stajların her biri ayrı ayrı önemlidir. Pediatri ise en önemli birkaç stajdan biridir. Boşuna en uzun ve en zorlu stajlardan değil ya.

Doktor Bun olarak, Stajyer Doktorlar için Tıp Fakültesinde Stajlar adı altında bir kategori hazırladım. Bütün stajların detaylı yazılarını bulabileceğiniz bu kategoriye bakmayı unutmayınız. Pek çok kişi için yararlı olacağını düşündüğüm bu yazıyı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.

Sağlıkla dolu günler dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir