Entegre Eğitim Sistemi Nedir?

Tıp Fakültesinde sınav sistemleri serisinin bir önceki yazısında şu anda ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde en az uygulanan sınav sistemi olan Klasik eğitim sisteminde bahsettim. Bu yazı da ise şu anda ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde en fazla uygulanan sınav sistemi olan Entegre Sınav Sisteminden bahsedeceğim. Hadi başlayalım.

Entegre sınav sistemi Klasik sınav sisteminin uygulanmasındaki çeşitli zorluklar nedeniyle ön plana çıkmış ve halihazırda Tıp Fakültelerinde en fazla uygulanan sınav sistemi konumundadır. Fazla kişili sınıflarda rahat uygulanabilir bir sistem oluşu ve konular açısından birlik sağlaması en büyük avantajıdır.

Bu  eğitim yılında iki farklı dönem bulunmaktadır. Güz ve bahar dönemi olarak adlandırılmaktadır. Entegre eğitim sistemi bir dönemi ortalama olarak 3 parçaya ayrılır. Bu parçalara kurul veya komite denir. Yani bir eğitim yılında ortalama olarak 6 komite/kurul bulunmaktadır. 

Komiteler/kurullar işlenen konuların genel adına göre isimlendirilir. Örnek olarak: solunum sistemi komitesi/kurulu.

Solunum komitesinde bütün derslerde solunum ile ilgili dersler anlatılır. Anatomi dersinde solunum sistemi anatomisi anlatılırken, Histoloji dersinde solunum sisteminin histolojik boyutu anlatılır. Bu örnekteki gibi, aynı kurul içinde aynı konuların farklı derslerdeki halleri anlatılmaktadır. Bu sayede konu birliği sağlanmaktadır ve konuların anlaşılması kolaylaşmış olmaktadır. 

Sadece o komiteye ait konular anlatılmaz ama, bazı derslerin extra olan dersleri komitelere dağıtılarak anlatılmaktadır. Örnek olarak: aile hekimliği gibi.

Entegre eğitim sisteminde sınav bütün derslerin toplamı şeklinde yapılmaktadır. Her bir dersten sorulacak soru sayısı o komitede anlatılan derslerin oranına göre belirlenmektedir. 100 saat ders anlatılan bir komite düşünün. Bu komitede 8 farklı ders olsun. Görülen derslerden birinden 30 saat eğitim alınmışken birinden 12 saat eğitim alınmış olsun. Otuz saat ders anlatılan dersten 30 soru olacaktır, sekiz saat ders anlatılan dersten 8 soru olacaktır o komitede. 

Komite sınavından bir geçme sınırınız olur. Birçok fakülte için bu sınır 60’dır. Önünüze konulan sınav kağıdından 60 aldığınızda o komiteyi başarılı bir şekilde vermiş oluyorsunuz. Komite sınavları için kapsamlı ayrı bir yazı yazacağım.

Entegre sınav sistemi ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde en çok kullanılan eğitim sistemidir. Yıl dönemlere, dönemler de komitelere ayrılır. Bir komite içinde aynı sistemin dersleri anlatılır, extra dersler de olabilmektedir. Konuların beraber işlenmesi açısından oldukça iyi bir eğitim sistemidir. 

Sağlıkla dolu günler dilerim.

Doktor Bun | 02.09.2018 – Pazar

Leave a Reply