Tıp Fakültesi Birinci Sınıfta Hangi Dersler Görülür?

Tıp Fakültesini kazanarak hedeflerine ulaşan öğrenciler için artık yeni bir dönem başlar. Yerleştirme yerlerinin açıklanması ile beraber öğrenciler çeşitli konularda araştırmaya girişirler. Bu araştırmalardan biri de, Tıp Fakültesi birinci sınıfında görülecek derslerdir.

Yazının devamında birinci sınıfta görülen dersleri bulacaksınız. Blogumda ilerleyen dönemde Tıp Fakültesinde görülen tüm derslerin yer aldığı detaylı yazılar yazacağım. Şimdi görülen derslere bakalım.

1. Tıp Etiği (Deontoloji)
2. Tıp Tarihi
3. Terminoloji
4. Tıbbi Biyoloji
5. Biyofizik
6. Biyoistatistik 
7. Genetik
8. Halk Sağlığı
9. Aile Hekimliği
10. Biyokimya
11. Anatomi
12. Fizyoloji
13. Histoloji & Embriyoloji
14. Mikrobiyoloji
15. Parazitoloji
16. İlk Yardım Dersleri
17. Klinik Beceri Eğitimi

Yukarıda tam olarak 17 adet sıralı ders görüyorsunuz. Bunlardan bazıları sadece birkaç ders saatinde anlatılanlar olduğu gibi bazıları bütün bir dönem kadar da anlatılabilir. Ayrıca fakülteden fakülteye göre derslerin işlendiği sınıflar arasında farklılıklar bulunabilmektedir. Parazitoloji dersi bazı fakültelerde 2.sınıfta anlatılıyorken bazı fakültelerde 1.sınıfta anlatılabilmektedir.

Sağlıkla dolu günler dilerim.

Doktor Bun | 25.08.2018 – Cumartesi

Yorum Bırakın..