Tıpta Uzmanlık Sınavının (TUS) Kapsamı Nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için oluşturmaya çalıştığım kategorinin, kapsamlı bir yapısının olmasını istiyorum. Uzmanlık sınavı kategorisinin ilk yazısından itibaren okumaya başlayan bir kullanıcının, sırasıyla bütün yazıları okuduktan sonra aklında hiçbir sorunun kalmaması istemiyorum.

Akıllarda herhangi bir soru kalmaması için, detay sayılabilecek bir soruya daha cevap vermek istedim. TUS’a giren bir Doktordan, bu sınav ne istemektedir? Bu sınavdan neleri yapması beklenmektedir? Tıpta Uzmanlık Sınavının kapsamı nedir? Şimdi bu sorulara yanıt bulalım.

tipta-uzmanlik-sinavi-kapsami-nedir-tus-kapsami-nedir-tus-ne-soruluyor.jpg

ÖSYM’nin TUS adlı bir sayfası var. Bu sayfaya girdiğimizde bizi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı karşılıyor. Bu sayfaya hangi yılda girmişsek, o yılın takvimine ait bilgileri bu sayfada bulabiliyoruz. İşte ÖSYM’nin bu sayfasında TUS’un kapsamı için kısa bir paragraf yer almakta. Bu paragraf şudur:

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı Kapsamı Hakkında Çıkarımlar

ÖSYM’nin bu birkaç satırlık cümlesinde bazı çıkarımlar yapacağız. Bu sayede Tıpta Uzmanlık Sınavı kapsamı hakkında detaylı bilgiler edinebiliriz.

 #  Tıpta Uzmanlık Sınavı, bir yeterlilik sınavıdır. Uzmanlık eğitimi alabilmeniz için, bu sınav ile yeterli olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor.

 #  Tıpta Uzmanlık Sınavı, yarışmaya dayalı bir sınavdır. Sınava giren adaylar, aldıkları puana göre sıralama oluşturacaklar. Sınava girenler adaylar arasından, sadece belirlenen kontenjan kadar kişi sınavı kazanacaktır.

 #  Tıpta Uzmanlık Sınavına giren adayların, Tıp alanında bilgileri olmalıdır. Tıp alanındaki temel kavramları bilmeli, ilkeleri ve yöntemleri tanımalıdır. Bu bilgileri kavramış olmalı ve kullanma becerisine sahip olmalıdır. Sınav içeriğinin, Tıp alanının tamamını kapsadığı buradan çıkarılabilir.

 #  Tıpta Uzmanlık Sınavına giren adayların, Tıp alanındaki kavram, ilke ve yöntemleri uygun durumlarda düşünmeleri ve bunları uygun durumlarda kullanma ve uygulama yetilerinin olması gerekmektedir.

 #  Tıpta Uzmanlık Sınavında, adayların Tıp alanındaki bilgi, beceri ve uygulamaları bilmeleri ve bunların sınandığı soruları yanıtlamaları beklenmektedir.

 #  TUS ile adayların yaptıkları sınav netlerine göre sıralamaları belirlenecek ve bu sıralama sonucunda uzmanlık eğitimi için başvurma şartı sağlanmış olacak.

 #  Adaylar aldıkları aldıkları puanlara göre, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin Tıp Fakültelerinde çeşitli uzmanlık dallarını tercih edebilecek ve yerleşebilecek. Yerleştikleri bölümlerde uzmanlık eğitimi alabileceklerdir.

Tıpta Uzmanlık Sınavın hakkında yazdığım yukarıdaki bilgiler “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”dan alınmıştır. Daha fazla bilgi için “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY)”ne buradan bakabilirsiniz.

Tıpta Uzmanlık Sınavı kapsamı hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Tıpta Uzmanlık Sınavı kategorisinde pek çok konuda soruya yanıt bulabilirsiniz.

Sağlıkla dolu günler dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir