TUS Soru Dağılımı | Derslere ve Konulara Göre

Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlanan adaylar için hazırladığım kapsamlı yazılardan bir diğerine hoş geldiniz. Bu yazıyla TUS’da derslere ve konulara göre soru dağılımı nasıldır sorusuna verilmiş en kapsamlı yanıtı bulabileceksiniz.

Yazı içerisinde; TUS’da sorulan soru sayısını, klinik ve temel bilimlere göre ayrılmış soru dağılımını ve her bir dersin ayrı ayrı soru dağılımını bulabileceksiniz. TUS derslerine ve konularına göre soru dağılımı konusunda bütün detayları bulacaksınız.

TUS soru dağılımı, Tus'da derslere ve konulara göre soru dağılımı, hangi konuda kaç sor çıkıyor

Yazıyı yazıldığı uygun şekilde takip etmenizi öneririm. Tıpta Uzmanlık Sınavında sorulan soru sayısından başlayan yazımız daha sonra temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri derslerinden sorulan soru sayısını irdeleyecek.

Daha alt bölümde ise TUS‘da sorusu çıkan her bir dersin soru dağılımı ayrı ayrı görebileceksiniz. Bu yazı ışığında çalışma planlamanızı yapabilirsiniz. Daha çok soru çıkan konulara dikkat edip, daha az soru sorulan ders ve konulara ayrı bir gözle bakabilirsiniz.

Temel ve Dahili Bilimler Derslerine Göre TUS Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavı her yıl ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki defa yapılmaktadır. Her bir sınav iki oturumda gerçekleşmektedir. Sabah oturumunda temel bilimler sınavı uygulanırken, öğleden sonraki oturumda klinik bilimler sınavı uygulanır.

Temel bilimler ve klinik bilimlerden 120’şer soru sorulur. Her bir oturum için 150 dakika süre verilir. Tıpta Uzmanlık Sınavında 240 soru sorulmakta ve toplamda 300 dakika süre verilmektedir.

Şimdi bu soru sayılarını biraz açalım. Hemen aşağıda, derslere göre temel tıp bilimleri soru dağılımı ve klinik tıp bilimleri soru dağılımı yer almaktadır.

Temel Tıp Bilimleri Soru Dağılımı

Temel tıp bilimlerine ait 7 dersten toplamda 120 soru çıkmaktadır. TUS kaynakları bu 7 dersi 6 kitapta toplamaktadır. Fizyoloji ve Embriyoloji-Histoloji aynı kitap içerisinde yer alıyor.

Temel tıp bilimleri dersleri soru dağılımı şöyledir:

Temel Tıp Bilimi DersiÇıkan Soru SayısıSoru Yüzdesi
Anatomi14%13
Fizyoloji10%8
Embriyoloji ve Histoloji8%7
Biyokimya22%18
Mikrobiyoloji22%18
Patoloji22%18
Farmakoloji22%18

Klinik Tıp Bilimleri Soru Dağılımı

Klinik tıp bilimlerinin içeriğinde pek çok ders bulunmaktadır. Bu derslerde 120 soru çıkmaktadır. Klinik tıp bilimleri dersleri 4 başlık altında toplanmaktadır.

Klinik tıp bilimleri dersleri soru dağılımı şöyledir:

Klinik Tıp Bilimi DersiÇıkan Soru SayısıSoru Yüzdesi
Dahiliye Grubu42%35
Pediatri30%25
Cerrahi Grubu36%30
Kadın Doğum ve Hastalıkları12%10

Dahiliye grubu ve cerrahi grubu olarak belirtilen soruların içerisinde küçük stajlara ait sorular da yer almaktadır. Yazının alt bölümlerinde küçük stajların soru dağılımını bulabilirsiniz.

Derslere ve Konulara Göre Soru Dağılımı

TUS soru dağılımı hakkında bilgi edinmek isteyen adaylara hangi dersten kaç soru çıktığını gösterdikten sonra, şimdi de yazının en önemli kısmına geçebiliriz. Bu bölümde derslere göre hangi konudan kaç soru çıktığını detaylarıyla beraber bulabileceksiniz.

Şimdiden uyarayım: bu veriler yıldan yıla ve sınavdan sınava değişiklik gösterebilir. Konulara göre soru dağılımı ortalama sayılardır.

Temel Tıp Bilimleri Dersleri | Konulara Göre Soru Dağılımı

Anatomi Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında anatomi dersinden 14 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında anatomi dersinin soru yüzdesi %13’tür. TUS’da anatomi dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Anatomi Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Kemik1-2 soru
Eklem1-2 soru
Kaslar3-4 soru
Solunum1-2 soru
Dolaşım1-2 soru
Metabolizma1-2 soru
Ürogenital0-1 soru
Nöroanatomi4-5 soru

Fizyoloji – Histoloji – Embriyoloji Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında fizyoloji – histoloji ve embriyoloji derslerinden toplamda 18 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında fizyoloji – histoloji ve embriyoloji derslerinin soru yüzdesi %15’dir. TUS’da fizyoloji – histoloji ve embriyoloji derslerinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Fizyoloji – Histoloji – Embriyoloji Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Embriyoloji1-2 soru
Doku1-2 soru
Hücre1-2 soru
Kas ve İskelet Sistemi1-2 soru
Kardiyovasküler Sistem1-2 soru
Solunum Sistemi1-2 soru
Hematopoetik Sistem1-2 soru
Gastrointestinal Sistem1-2 soru
Üriner Sistem1-2 soru
Endokrin Sistem1-2 soru
Üreme Sistemi1-2 soru
Sinir Sistemi – Nörofizyoloji3-4 soru

Biyokimya Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında biyokimya dersinden 22 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında biyokimya dersinin soru yüzdesi %18’dir. TUS’da biyokimya dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Biyokimya Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Amino asitler – Proteinler4-5 soru
Yağlar3-4 soru
Hormonlar – Mesajcı sistemler2-3 soru
Nükleik asitler2-3 soru
Karbonhidratlar1-2 soru
Hücre2-3 soru
Mineraller – Eser Elementler2-3 soru
Diğer Konular1-2 soru

Mikrobiyoloji Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında mikrobiyoloji dersinden 22 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında mikrobiyoloji dersinin soru yüzdesi %18’dir. TUS’da mikrobiyoloji dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Mikrobiyoloji Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Temel Mikrobiyoloji4-5 soru
Bakteriyoloji5-6 soru
Viroloji2-3 soru
Mikoloji2-5 soru
Parazitoloji3-4 soru
İmmunoloji3-4 soru

Patoloji Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında patoloji dersinden 22 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında patoloji dersinin soru yüzdesi %18’dir. TUS’da patoloji dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Patoloji Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Hücre – Hücre Zedelenmesi3-4 soru
İnflamasyon0-1 soru
Neoplazi4-5 soru
Hemodinamik Bozukluklar1-2 soru
Solunum Sistemi Hastalıkları0-1 soru
Üriner Sistem Hastalıkları1-2 soru
Genital sistem Hastalıkları1-2 soru
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları2-3 soru
Karaciğer Hastalıkları1-2 soru
Sinir Sistemi Hastalıkları1-2 soru
Deri Hastalıkları1-2 soru
Diğer Konular1-2 soru

Farmakoloji Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında farmakoloji dersinden 22 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında farmakoloji dersinin soru yüzdesi %18’dir. TUS’da farmakoloji dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Farmakoloji Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Genel Farmakoloji3-4 soru
Otonom Sinir Sistemi2-3 soru
Kardiyovasküler Sistem2-3 soru
Hormonlar2-4 soru
Santral Sinir Sistemi3-4 soru
Otakoidler2-3 soru
Gastrointestinal Sistem1-2 soru
Solunum Sistemi0-1 soru
Kemoterapötikler3-4 soru

Klinik Tıp Bilimleri Dersleri | Konulara Göre Soru Dağılımı

Dahiliye Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında dahiliye dersinden 30 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında dahiliye dersinin soru yüzdesi %25’tir. TUS’da dahiliye dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Dahiliye Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Kardiyoloji5-6 soru
Hematoloji – Onkoloji3-4 soru
Göğüs Hastalıkları2-3 soru
Endokrinoloji3-4 soru
Gastroenteroloji2-3 soru
Nefroloji3-4 soru
Romatoloji – İmmünoloji2-3 soru
Enfeksiyon Hastalıkları0-1 soru

Pediatri Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında pediatri dersinden 30 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında pediatri dersinin soru yüzdesi %25’tir. TUS’da pediatri dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Pediatri Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Yenidoğan4-5 soru
Hematoloji1-2 soru
Onkoloji1-2 soru
Endokrinoloji0-1 soru
Metabolizma Hastalıkları1-2 soru
Beslenme ve Vitaminler0-1 soru
Gastroenteroloji2-3 soru
Nöroloji2-3 soru
Acil Tıp ve Yoğun Bakım2-3 soru
Kardiyoloji2-3 soru
Nefroloji1-2 soru
Enfeksiyon Hastalıkları3-4 soru
Alerjik Hastalıklar1-2 soru

Genel Cerrahi Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında genel cerrahi dersinden 25 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında genel cerrahi dersinin soru yüzdesi %21’dir. TUS’da genel cerrahi dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Genel Cerrahi Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Temel Cerrahi10-11 soru
Gis Kanamaları2-3 soru
Tiroid Hastalıkları1-2 soru
Paratiroid Hastalıkları0-1 soru
Mide Hastalıkları2-3 soru
Pankreas Hastalıkları0-1 soru
Transplantasyon0-1 soru
Kolon ve Rektum Hastalıkları3-4 soru
Meme Hastalıkları3-4 soru

Kadın Doğum ve Hastalıkları Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında kadın doğum ve hastalıkları dersinden 12 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında kadın doğum ve hastalıkları dersinin soru yüzdesi %10’dur. TUS’da kadın doğum ve hastalıkları dersinde sorulan soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

Kadın Doğum ve Hastalıkları Dersi KonusuÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Jinekoloji2-3 soru
Onkoloji2-3 soru
Perinatoloji2-3 soru
Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite3-4 soru

Küçük Stajlar Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında küçük stajlardan 23 soru sorulmaktadır. Temel bilimler sınavında küçük stajlardan soru yüzdesi %19’dur. TUS’da küçük stajlarda sorulan soruların bölümlere göre dağılımı şöyledir:

Küçük Staj BölümüÇıkan Ortalama Soru Sayısı
Halk Sağlığı1-3 soru
Psikiyatri2-4 soru
FTR2-3 soru
Nöroloji3-5 soru
Beyin Cerrahisi (Nöroşirurji)1-2 soru
Radyoloji0-1 soru
Dermatoloji1-2 soru
Anestezi1-2 soru
Göğüs Cerrahisi0-1 soru
Acil Tıp1-2 soru
Göz Hastalıkları0-1 soru
Üroloji0-1 soru
Kalp – Damar Cerrahisi0-1 soru
Nükleer Tıp0-1 soru

Tıpta Uzmanlık Sınavı kategorisi için oldukça önemli bir yazıydı TUS soru dağılımı yazım. Sınava hazırlanan pek çok adayın bu yazıdan ve yazı içerisindeki verilerden faydalanacağını düşünüyorum.

Konu içerisindeki veriler ortalamalar ışığında ortaya çıkmıştır. Yıldan yıla ve sınavdan sınava soru sayılarında değişiklikler oluşabilir. Bu noktayı unutmamanızda fayda var.

TUS’a hazırlık sürecinde aklınıza takılan soruları yorum bölümünden veya iletişim kısmından sorabilirsiniz. Doktor Bun‘u ara ara ziyaret etmeyi unutmayın. Sonraki yazılarımda görüşmek üzere.

Sağlıkla dolu günler dilerim.

3 Comments

  1. Emre Yorum Ekle

    Hocam harikasınız. Doktor camiası için iyi ki varsınız, böyle bir profesyonelliğe açtık. TUS konusunda diğer verisel yazılarınızı merakla bekliyorum

  2. Dr. Erhan Ç. Yorum Ekle

    Değerli Doktor Bun.
    Böylesine değerli yazıları bizlere sunduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim, bu yorumuda sadece teşekkür etmek için yazıyorum.
    Umarım duraksamadan devam edersiniz. Doktor ve Tıp camiasına kaliteli site ve yazı nasıl olur gösterirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir