Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası | TÜM DETAYLAR

Son yıllarda devlet memurlarının atama süreçleri ile ilgili yeni bir terim daha ortaya çıktı; “açıktan atama“. Sağlık Bakanlığı da yılda birkaç defa açıktan atama kurası için talep topluyor ve açıktan atama yapıyor.

Sağlık Bakanlığının açtığı açıktan atama kurası nedir? Sağlık Bakanlığının açıktan atama kurasına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Merak ettiğiniz tüm detayları bu yazının alt bölümlerinde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası nedir? Açıktan atama kurası başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası Nedir?

Açıktan atama, önceden tahmin edilemeyen şekilde gerçekleşen bazı nedenler nedeniyle boşalan memurluk kadrolarının doldurulması amacıyla yapılan atamalardır. Açıktan atamanın en önemli farkı mevcut olan ama boşalan kadrolara yapılan atamalardır.

Açıktan atama neredeyse tüm bakanlıklar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yazıda ana konumuz Sağlık Bakanlığının yaptığı açıktan atamalar olacaktır.

Sağlık Bakanlığı yılda birkaç defa açıktan atama kurası yapmaktadır. Bu atamalardan bazıları sadece Doktorlar için olurken, bazıları tüm sağlık çalışanları için olmaktadır. Hatta yaş grubuna yönelik (65-72 yaş gibi) açıktan atamalar bile yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıktan atama kurası genelde şu meslekler içindir:

 • Uzman Tabip
 • Tabip
 • Uzman Diş Tabibi
 • Diş Tabibi
 • Eczacı
Doktorlar için şu notu düşelim hemen; açıktan atama kurasına başvurabilmek için Devlet Hizmet Yükümlülüğünün tamamlanmış olma şartı bulunmaktadır.

Tıp Fakültesinden yeni mezun olan Hekimler açıktan atama kurasına giremezler. Yeni mezun Hekimlerin diplomaları bakanlıkça tanındıktan sonra otomatik olarak DHY yükümlüsü olurlar. Yeni mezun Hekimler kendileri için sıfırdan açılacak kontenjanlara yerleştirilebilirler. Bu da DHY ataması demek oluyor.

Açıktan atama kurası hakkında detaylı bilgi almak için ilgili mevzuatı şuradan görüntüleyebilirsiniz.

Açıktan Atama Kurasına Kimler Başvurabilir?

Sağlık Bakanlığı her açıktan atama döneminde detaylı bir ilan metni açıklamaktadır. Bu ilan metninde kimlerin açıktan atamaya başvuracağı detaylı şekilde yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurasına başvurabilecek adaylar ve aranan şartlar şunlardır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine
  tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman
  diş tabipleri,
 • İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
  bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e
  kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman
  (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar
 • 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve
  uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.
Açıktan atama kurasına DHY yükümlülüğü olmayan Tabip ve Uzman Tabipler başvurabilir. Ayrıca uzmanlığını tamamlayan yeni uzman Tabipler de açıktan atama kurasına başvurabilirler.

Açıktan Atama Kurasına Kimler Başvuramaz?

Sağlık Bakanlığının yayınladığı ilgili ilan metninde kuraya başvuramayacak kişiler net şekilde ifade edilmektedir. Bunlar;

 • Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar
 • Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu
  kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar
 • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini
  doldurmuş olanlar
 • Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli
  olarak çalışanlar

Bu maddelerde yer alan bir durumunuz varsa Sağlık Bakanlığının açtığı açıktan atama kurasında başvuramazsınız.

Açıktan Atama Kurası İçin Son Sözler

Sağlık Bakanlığının açıktan atama kurasına katılmak için YHGM’nin sitesini takip etmelisiniz. Sitede ilan edilen zamanda PBS üzerinden başvuru yapmalısınız. Yayınlanan ilan metni ile sürecin tüm detaylarını öğrenebilirsiniz.

İsterseniz 2019 yılının 1.dönem açıktan atama ilan metini şuradan görüntüleyerek açıktan atama kurası ile daha detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Açıktan atama kurası özellikle Tıp Fakültelerinden yeni mezun olan Pratisyen Hekimlerin kafasını karıştırmaktadır. Bu durumdaki mezun Hekimler DHY yükümlülüklerini tamamlamadan açıktan atama kurasına başvuramazlar.

Sağlıkla dolu günler dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir